თიკუნა ვს. ?

თიკუნა ვს. ?

კითხვა N940017 0 პასუხი რომელი გცემოთ?