ვისაც გაქვთ ეს წიგნი თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ ''ჯაყოს ხიზნები''

ვისაც გაქვთ ეს წიგნი თუ შეგიძლიათ დამეხმაროთ ''ჯაყოს ხიზნები''

კითხვა N940316 0 პასუხი http://www.nplg.gov.ge/ebooks/authors/mikheil_javaxishvili/jayos%20xiznebi.pdf თუ შეგიძლიათ მითხრათ , აქ ბოლომდეა ეს ? თუ აკლია რამე ?