coli yavs????

coli yavs????

კითხვა N940741 0 პასუხი Derik rose_coli yavs tu icit?