გთხოთ ვინც pess 2014 იცი შემოდით

გთხოთ ვინც pess 2014 იცი შემოდით

კითხვა N940793 0 პასუხი პეს 2014-ზე პულტები ვერ ჩავრთე და ხომ არ იცით რისი ბრალია?