დამეხმარეთ გთხოვთ

დამეხმარეთ გთხოვთ

კითხვა N940925 0 პასუხი კომპიუტერში ქართულად ვეღარ ვწერ.რუსულად და ინგლისურად ვწერ მაგრამ ქართულად არა ადრე წერდა ეტყობა დამებლოკა.ამას მეორე კომპიუტერიდან ვწერ