გაუსაძლისი სიცხეა ხო ? :/

გაუსაძლისი სიცხეა ხო ? :/

კითხვა N941000 0 პასუხი 1 . კი 2 . დიახ 3. რასაკვირველია 4.ხო