კომპიუტერული ტერმინოლოგია

კომპიუტერული ტერმინოლოგია

კითხვა N952733 0 პასუხი ამიხსენით რა რას ნიშნავს დისკრეტულობა, უწყვეტობა