შეკითხვები:შეკითხვა N2

შეკითხვები:შეკითხვა N2

კითხვა N960337 4 პასუხი რომლ მხარეს უმაგრდება მოტოციკლს ეტლი?