ისტორია ვინც იცით მიშველეთ

ისტორია ვინც იცით მიშველეთ

კითხვა N960789 10 პასუხი რომელი არგუმენტი გამოდგება გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების საწინააღმდეგო პოზიციის გასამტკიცებლად? ა. ქართლ-კახეთის სამეფოს კანონები შეუსაბამეს რუსეთის კონსტიტუციას; ბ. ტრაქტატის თანახმად, ქართლ-კახეთში დაწესდა საეგზარქოსო; გ. დაწესდა საგანგებო გადასახადი საიმპერატორო კარის სასარგებლოდ; დ. ხელშეკრულების პირობები ზღუდავდა ქართლ-კახეთის სამეფოს სუვერენიტეტს.