ba vin metyvis vin gamixarebs guls???:dddddd

ba vin metyvis vin gamixarebs guls???:dddddd

კითხვა N973335 0 პასუხი maikaze daxatva minda da maika.ge-s garda kiddeev aris?? AN rogoraa maika me unda mivitano tu iq aqvt... mokled help meeeeee :((( : dd