tbilisis erovnuli parki

tbilisis erovnuli parki

კითხვა N983582 1 პასუხი Mainteresebs tbilisis erovnul parkshi salashqrod da egred wodebul campingze wasvla sheidzleba? Da kidev sad sheidzleba gavigo informacia ufro dawvrilebit kidev mainteresebs wesebi da akrdzalvebi