ამიხსენით პრაგმატულობა

ამიხსენით პრაგმატულობა

კითხვა N986954 2 პასუხი როგორ ადამიანს ეძახიან პრაგმატულად მოაზროვნეს? საერთოდ რას ნიშნავს პრაგმატულობა?