>>აშშ-ს შემოსავლები<<< ახლავე თუ მიპასუხებთ,მერე არ მინდა.

>>აშშ-ს შემოსავლები<<< ახლავე თუ მიპასუხებთ,მერე არ მინდა.

კითხვა N988677 0 პასუხი აშშ-ის ყველა დონეზე შემოსავლების ძირითადი წყაროა 1)სესხები 2)გრანტები 3)გადასახადები 4არცერთი პასუხი არ არის სწორი აშშ-ის ფედერალური ბიუჯეტის შემოსავლების ძირითადი წყაროა 1)პირადი საშემოსავლო გადასახადი 2)აქციზი 3)მოგების გადასახადი 4)არცერთი პასუხი არ არის სწორი პ.ს 1კითხვაში შემ0სავლებს ვფიქრ0ბ,მე0რე კითხვაში კი არ ვიცი 3-ე. თუიცით დამიწეერეთ