დამეხმარეთ ფფიიიიიიიფფფლლლლლ . რა იყო რა მოგივიდათ , შემოტ 1 წმ

დამეხმარეთ ფფიიიიიიიფფფლლლლლ . რა იყო რა მოგივიდათ , შემოტ 1 წმ

კითხვა N990724 4 პასუხი Who or what do the words in bold refer to? რას ნიშნავს ?