დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ( პირდაპირი დემოკრატია)

დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ( პირდაპირი დემოკრატია)

კითხვა N992801 0 პასუხი თქვენი აზრით შესაძლებელია თუ არა პირდაპირი დემოკრატიის არსებობა თანამედროვე პირობებში?