დამეხმარეთ...

დამეხმარეთ...

კითხვა N992892 0 პასუხი "ოდეს დატყოებულმან ურჯულოს ქვეყანას საყვარლის სახე და სურათი ვეღარა ნახა, იმისი მოთქმა დავითისგან"-ის და "ოდეს დავითის ტყვეობასა შინა სციოდა და მზე ღრუბლის გამო თვალით არა ჩნდა, იმაზე თქმული"-ის შინაარსი მინდა, პატარა თავებია და გეხვეწები მომეხმარეთ რა...