აბა ფიზიკოსებო:D

აბა ფიზიკოსებო:D

კითხვა N993070 0 პასუხი გარკვეული ძალის მოქმედებით t დროის განმავლობაში m მასის თავდაპირველად უძრავმა სხეულმა შეიძინა p იმპულსი. რა იმპულსს შეიძენს იმავე ძალის მოქმედებით 2t დროში 2m მასის თავდაპირველად უძრავი სხეული?