ქიმიის ამოცანებიიი

ქიმიის ამოცანებიიი

კითხვა N993939 0 პასუხი ამომიხსენით რა ესენი: 1. რამდენი მოლია 18.10ხარისხად 23 ატომი ნახშირბადი 2. რამდენი მოლეკულაა 1,5 მოლ ნახშიროჟანგში? 3. რამდენ მოლს შეადგენს 25*10ხარისხად 23 მოლეკულა? 4. რამდენი მოლია 4,8 გრამი წყალი 5. იანგარიშეთ წყლის რაოდენობა და მასა, რომელიც საჭიროა 3,2 გოგირდ(VI)-ის ოქსიდისაგან გოგირდოვანი მჟავის მისაღებად. 6. იანგარიშეთ 3,4 გ გოგრიდწყალბადის მისაღებად საჭირო გოგირდისა და წყალბადის აოდენობა და მასა. 7. გამოთვალეთ 4 ლ აზოტთან რეაქციაში შეული წყალბადისა და წარმოქმნილი ამიაკის რაოდენობა და მოცულობა