ბუღალტერია ვინც იცის მიპასუხეთ.....

ბუღალტერია ვინც იცის მიპასუხეთ.....

კითხვა N994047 0 პასუხი ბალანსის შედგენის დროს ხარჯები შეგვყავს ბალანსში? ტუ ხარჯები მხოლოდ მოგება ზარალის უწყისში?