სანივთო სამართალში ან ადამიანის ძირითად უფლებებში და თავისუფლებებში ვინმეს რამე პრეზენტაცია თუ გაქვთ შეგიძლიათ გადმომიგზავნოთ?

სანივთო სამართალში ან ადამიანის ძირითად უფლებებში და თავისუფლებებში ვინმეს რამე პრეზენტაცია თუ გაქვთ შეგიძლიათ გადმომიგზავნოთ?

კითხვა N994163 0 პასუხი სანივთო სამართალში ან ადამიანის ძირითად უფლებებში და თავისუფლებებში ვინმეს რამე პრეზენტაცია თუ გაქვთ შეგიძლიათ გადმომიგზავნოთ?