გთხოვთ მიპასუხეთ

გთხოვთ მიპასუხეთ

კითხვა N994288 0 პასუხი ვინმემ ბათუმში ნებისმიერ ადგილას კარგი პიცერია არ იცით? კარგი მართლა დომინოს მსგავსი ან Pizza Hut-ის მსგავსი. წინასწარ დიდი მადლობა