ილია ჭავჭავაძის პოემა ''აჩრდილის'' 2 თავის შინაარსი

ილია ჭავჭავაძის პოემა ''აჩრდილის'' 2 თავის შინაარსი

კითხვა N996059 7 პასუხი მაგრამ , ქართველ ერში სად არის გმირი რომელსაც ეძებს რომლისთვისაც ცრემლს ღვრის? იგი არ შემორჩა ქვეყანას ეკალბარდით ქცეულა და გავერანებულა. გმირის მშობელი აღარ არსებობს . ისინი წასულან ქართველობის წინაამღდეგ დაუნგრევიათ დიდი მამული. რაღა წარმოქმნის მათში დიდ გრძნობას? რაღა აღანთებს სიკეთისათვის გულს? მათ გარშემო სიკეთით აღსავსე ბუნებას შეუკრებია ყველაფერი. მისცეს მათში რომ ნამდვილ ცხოვრებას მისცეს დასაბამი ცხოვრება ააღორძინოს იქნება ყველაფერი ძლიერი და ბედნიერი. ეს ყვეყანა ხმელეთის თვალია დიდი სამოთხის პატარა კუთხეა. ქედს იხდის დარდით თუ წუხილით საწყალი , რომ მისი სიყვარული მათში გამქრალა , რომ მიატოვეს უმწეოდ და უნუგეშოდ მათი სიავით დაღონებულა , მათგან გარიყული უცხოს კალთის ქვეშ , როგორც ობოლი იმგვარად მოქცეულა. ესე დავწერე ცუდია მაგრამ შეიძლება გამოგადგეთ! :)