მიჯნურობა და შაირობა

მიჯნურობა და შაირობა

კითხვა N996250 0 პასუხი შოთას აზრით პროლოგში ამ ორს საერთო რა ააქვს ><