ესე დამეხმარეთ

ესე დამეხმარეთ

კითხვა N996401 0 პასუხი საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეკლესიის როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გადაჭარბებულია, რაც აფერხებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას საქართველოში