ფოტოები !!!!

ფოტოები !!!!

კითხვა N996916 2 პასუხი eseigi damidet orazrovani fotoebi ai esetebi http://intermedia.ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90/59571-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%97-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%97/1110/