ქწერტყუიოპასდფგჰჯკლზხცვბნმ

ქწერტყუიოპასდფგჰჯკლზხცვბნმ

კითხვა N997106 2 პასუხი https://www.youtube.com/watch?v=slMub4NtrSk