ვისაც ტანო ტატანოს ანალიზი სჭირდება :)

ვისაც ტანო ტატანოს ანალიზი სჭირდება :)

კითხვა N997500 1 პასუხი ლექსის ავტორი შეყვარებულია მაია ერითავზე, ამ ლექსით ბესარიონი გადმოსცემს მის ანუ საკუთარ გრძნობებს ქალბატონისადმი.ლექსში გამოყენებულია შიდა რიტმები როგორიცაა: ''ტანო ტატანო,გულწამტანო,უცხოდ მარებო, ზილფო,კავებო,მომკლავებო,ვერსაკარებო'' გულისხმობს ქალის ლამაზ ტანს, რომელიც სიგიჟემდე უყვარს, ამბობს, რომ მოსწონს მისი ლამაზად საფეთქლებზე ჩამოშვებული თმა და ის ფაქტი,რომ ერთად ვერასდოს ვერ იქნებოდნენ გულს სტკენდა.ლექსშია სევე გამოყენებულია თოთხმეტმარცვლიანი სალექსო საზომი,ხუთტაეპიეანი სტროფების შემცვლელი ლექსი და თავისებული გარითმვის სისტემა.ავტორის და ქალბატონის სიყვარული ცალმხრივი იყო, რადგან ლექსში ჩანს,რომ ეს ქალი მისთვის მიუწვდომელია.