დამეხმარეთ რა ძაან გგთხოვთ

დამეხმარეთ რა ძაან გგთხოვთ

კითხვა N997971 0 პასუხი სამოქალაქო განათლებასა და ფიზიკას შორის ინტეგრირებული გაკვეთილი როგორშეილება ჩატარდეს, რათემაზე იქნებ მითხრათ!