მართკუთხა პარალელეპიპედი

მართკუთხა პარალელეპიპედი

კითხვა N998030 1 პასუხი რომელია მართკუთხა პარალელეპპედი?