მიშველეთ ტელე ამაწაპნეს :D

მიშველეთ ტელე ამაწაპნეს :D

კითხვა N998139 3 პასუხი სასწავლო ნაწილს აქვს უფლება ჩამოიაროს კლასებში და ყველა შეამოწმოს მობილურები ჩართული აქვს თუ არა? ხოლო თუ ჩართულია წლის ბოლომდე არ დაუბრუნოს მას?