გთხოვთ დამეხმარეთ ტესტებში მაქვს დასაწერი

გთხოვთ დამეხმარეთ ტესტებში მაქვს დასაწერი

კითხვა N998266 1 პასუხი დაწერეთ ახსნა-განმარტებითი ბარათი დირექტორის სახელზე, რომელშიც განმარტავთ, თუ რატომ აცდენთ სკოლას ერთი კვირის განმავლობაში.