ფიზიკაა ვინც იცით შემოდით ძალიანნ ადვილია. ძალიან მჭირდება ხვალისთვისსსს

ფიზიკაა ვინც იცით შემოდით ძალიანნ ადვილია. ძალიან მჭირდება ხვალისთვისსსს

კითხვა N998361 2 პასუხი 1.ფიზიკური სიდიდის ათასჯერ გადიდებას აღნიშნავს თავსართი ა) მილი ბ)კილო გ)მეგა დ)სანტი ე)მიკრო 2.ფიზიკური სიდიდის მილიონჯერ გადიდებას აღნიშნავს თავსართი ა) მილი ბ)კილო გ)მეგა დ)სანტი ე)მიკრო 3.ფიზიკური სიდიდის ათასჯერ შემცირებას აღნიშნავს თავსართი ა) მილი ბ)კილო გ)მეგა დ)სანტი ე)მიკრო 4.ფიზიკური სიდიდის მილიონჯერ შემცირებას აღნიშნავს თავსართი ა) მილი ბ)კილო გ)მეგა დ)სანტი ე)მიკრო 5.ფიზიკური სიდიდის მილიარდჯერ გადიდებას აღნიშნავს თავსართი ა) მილი ბ)კილო გ)გეგა დ)სანტი ე)მიკრო 6. ფიზიკური სიდიდის მილიარდჯერ შემცირებას აღნიშნავს თავსართი ა) მილი ბ)კილო გ)მეგა დ)ნანო ე)მიკრო