ფიზიკა ვინც იცით ძალიან ადვილია. ძალიან მჭირდება ხვალისთვის. წინასწარ მადლობა

ფიზიკა ვინც იცით ძალიან ადვილია. ძალიან მჭირდება ხვალისთვის. წინასწარ მადლობა

კითხვა N998382 1 პასუხი 1. 54კმ/სთ სიჩქარით მოძრავ მატარებელში მჯდომმა მგზავრმა შეანიშნა, რომ შემხვედრმა მატარებელმა 3წმ–ში ჩაუარა, განსაზღვრეთ შემხვდრი მატარებლის სიჩქარე თუ მისი სიგრძე 75მ–ია ა)25მ/წმ ბ)15მ/წმ გ)10მ/წმ დ)3მ/წმ 2.25 და 15 მ/წმ სიჩქარით , ერთმანეთის შესახვედრად მოძრავი ორი ავტომობილი, რომელთა შორის მანძილი 400 მ–ია, ერთმანეთს შეხვდება ა)40წმ–ში ბ)10წმ–ში გ)8წმ–ში დ)0,1წმ–ში