ფიზიკა ვინც იცით ძალიან ადვილია. ძალიან მჭირდება ხვალისთვის. წინასწარ მადლობა

ფიზიკა ვინც იცით ძალიან ადვილია. ძალიან მჭირდება ხვალისთვის. წინასწარ მადლობა

კითხვა N998383 0 პასუხი 1.თუ 1კგ მასის სხეულის სიჩქარე 1წმ–ში 4მ/წმ–ით იცვლება, მაშინ მასზე მოქმედი ძალების ტოლქმედის მოდული არის ა)4ნ ბ)1/4ნ გ)2ნ დ)1/2ნ 2. 15მ/წმ სიჩქარით მოძრავმა მატარებელმა დაიწყო დამუხრუჭება 0,3მ/წმ2 აჩქარებით, მაშინ როდესაც სემაფორიდან 400მ–ით იყო დაშორებული, რა მანძილში გაჩერდა სემაფორიდან ა)სემაფორთან ბ)25მ–ის დაშორებით გ)30მ–ის დაშორებით დ)50მ–ის დაშორებით