ფიზიკაა ვინც იცით შემოდით ძალიანნ ადვილია

ფიზიკაა ვინც იცით შემოდით ძალიანნ ადვილია

კითხვა N998399 2 პასუხი რომელი ფიზიკური სიდიდე განისაზღვრება გამოსახულებით E/mg , სადაც E პოტენციური ენერგიაა? ა)სიჩქარე ბ) აჩქარება გ)სიმაღლე დ) ძალა