გთხოოოვთ თემა დამაწერინეეთ ;)

გთხოოოვთ თემა დამაწერინეეთ ;)

კითხვა N998407 1 პასუხი ისტორიაში ბევრი ცნობილი ადამიანია. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არა კონკრეტული დრო და გარემო, ისინი ვერც ცნობილნი გახდებოდნენ და ვერც კაცობრიობასა და ეპოქაზე მოახდენდნენ გავლენას. ძალიან გთხოოოვ რაღაც პატარა რამე მაინც დამიწერეთ რაღაცით მაინც დამეხმარეთ და არ გაატაროთ <3 <3 <3