ფიზიკა ვინც იციიით .ძალიან ადვილიააააა

ფიზიკა ვინც იციიით .ძალიან ადვილიააააა

კითხვა N998423 1 პასუხი 1.ქვემოთ დასახელებულ რომელ სიდიდეს შეესაბამება გამოსახულება ms/p, სადაც m მასაა, s – სიგრძე , p– იმპულსი ა) სიხშირეს ბ) დროს გ) სიმკვრივეს დ) მუშაობას 2. ქვემოთ დასახელებულ რომელ სიდიდეს შეესაბამება გამოსახულება ps/t2, სადაც p იმპულსია, s – გადაადგილება , t – დრო ა) აჩქარებას ბ) სიმკვრივეს გ) სიმძლავრეს დ)მუშაობას