რას ეწოდება წრედის რეაქტიული წინაღობა?

რას ეწოდება წრედის რეაქტიული წინაღობა?

კითხვა N998430 1 პასუხი მე ვიცი რომ რეაქტიული წინაგობა გამოითვლება ამ ფორმულით: X=XL-XC მაგრამ არ ვიცი რა არის... ასევე მაქვს კიდე ორი შეკითხვა: როგორია დამოკიდებულება ჰერომაგნიტური გულარის ზომისა და კოჭის ინდუქციურობას შორის? როგორია ფაზის ძვრა კოჭაში გამავალ დენის ძალისა და კოჭაში მოდებულ ძალას შორის? წინასწარ მადლობა