მარტივი ქიმიაა

მარტივი ქიმიაა

კითხვა N998437 0 პასუხი 1)როგორ შეიცვლება ქიმიური რექციის 2Fe+3Cl2=2FeCl3 სიჩქარე , თუ სისტემაში წნევას გავრზდით 5-ჯერ?????) 2)ჩამოთვლილთაგან რომელი წყვილის იდენტურიელექტრონული აღნაგობა აქვს სულფიდ იონს (S2-) და რატომ? ა)AG და Cl ბ)Nე და F