ფიზიკის ამოცანა

ფიზიკის ამოცანა

კითხვა N998473 0 პასუხი 2 კგ მასის ურიკა არადრეკადად სჰეეკახა 3 კგ მასის მერორე ურიკას.განსაზგვრეთ ურიკების სიცჰკარე დაჯახების სჰემდეგ,თუ დაჯახებამდე მატი სიცჰკარები არის 9 და 6