ბიზნეს მენეჯმეტი

ბიზნეს მენეჯმეტი

კითხვა N998476 0 პასუხი ვის გაქვს პროექტები დაწერილი საგამოცდოთ? მაქვს პროექტი დასაწერი რომელიც უნდა შედგებოდეს 2400 სიტყვისგან.