ფიზიკა თუ იცით ვინმემ

ფიზიკა თუ იცით ვინმემ

კითხვა N998694 0 პასუხი zambaris x-iT gasaWimad Sesrulda A muSaoba. amis Semdeg zambaris damatebiT gaWimvisaTvis Sesrulda 8A muSaoba. risi toli gaxda zambaris gaWimva?