კომპიუტერული მეცნიერებები

კომპიუტერული მეცნიერებები

კითხვა N998991 0 პასუხი თსუ-ში ან ნებისმიერ უნიში კომპ.მეცნიერებების ფაკულტეტზე ვინმე სწავლობთ ან სწავლობდით?