გთხოვთ დამეხმაროთ

გთხოვთ დამეხმაროთ

კითხვა N999070 1 პასუხი 150 წუთი ყველა ქსელთან 500 სმს და 100 მეგაბაიტი რომ არის როგორ ჩავრთო მითხარით ვინმემ რა