ისტორიაში მაქვს დავალება...

ისტორიაში მაქვს დავალება...

კითხვა N999083 2 პასუხი მოიძიეთ დამატებითი მასალა და წერილობით ჩამოაყალიბეთ ადამიანის წარმოშობის შესახებ არსებული თეორიების ძირითადი მახასიათებლები. ეს დავალება მაქვს დასაწერი,მაგრამ ვერ გავიგე ზუსტად რისი დაწერა გვევალება. თუ შეგიძლიათ ვინმემ ამიხსენით...