მიშველეთ!!!

მიშველეთ!!!

კითხვა N999086 4 პასუხი გთხოვთ დამაწერინეთ რამე თემა ცოდნაზე ნახევარი გვერდი მაინცრო გამოვიდეს მადლობა დიდი