ფიზიკაში დამეხმარეთ რაა

ფიზიკაში დამეხმარეთ რაა

კითხვა N999115 1 პასუხი ფარდობითია თუ არა სხეულის მოძრაობის ტრაექტორია და გავლილი მანძილი ? პასუხი დაასაბუთეთ