დამეხმარეთ..

დამეხმარეთ..

კითხვა N999118 1 პასუხი უცხო ენათა ფილოლოგობას რომელ უნივერსიტეტებში ასწავლიან?