აუ ქიმია დამეხმარეთ. იზოტოპები

აუ ქიმია დამეხმარეთ. იზოტოპები

კითხვა N999120 0 პასუხი იანგარიშეთ ბრომის ატომური მასა, თუ მისი იზოტოპური შედგენილობაა: ა)79brმოლური მასა 0.57