სასწრაფოა..!!

სასწრაფოა..!!

კითხვა N999129 0 პასუხი იცით ვინმემ ანგარიშის ნომრის გარეშე, მხოლოდ სახელის, გვარის და საცხოვრებელი ადგილის მითითებით, ლიბერთი ბანკის გარდა რომელ ბანკში შეიძლება თანხის გადარიცხვა?